​HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative