HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCALNr.     Descriere
HCL nr. 2 din 09.01.2020 privind aprobarea deficitului bugetar rezultat la 31.12.2019 a bugetului local, sectiune dezvoltare
HCL nr. 1 din 09.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 09.01.2020
HCL nr. 121 din 21.12.2019 privind aprobarea rezilierii Contractului de Concesiune nr. 2500/13.04.2017 a d-lui Bulzan Teodor
HCL nr. 120 din 21.12.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 119 din 21.12.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 21.12.2019
HCL nr. 118 din 13.12.2019 privind aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2020, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul Comunei Suncuius
HCL nr. 117 din 13.12.2019 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de colectare a deseurilor pe raza Comunei Suncuius in baza Contractului de Concesiune de Servicii incheiat intre Primaria Comunei Suncuius si S.C. Salubri S.A.
HCL nr. 116 din 13.12.2019 privind aprobarea pretului diferentiat pentru apa potabila produsa si distribuita si apa epurata pentru Comuna Vadu Crisului la S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 115 din 13.12.2019 privind aprobarea pretului pentru apa epurata, pentru Comuna Suncuius la S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 114 din 13.12.2019 privind aprobarea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata potrivit art. 316 alin. 12 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 113 din 13.12.2019 privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei Suncuius la infiintarea/functionarea Asociatiei Grupului de Actiune Locala zona Alesd-Valea Crisului Repede (Asociatia GAL zona Alesd-Valea Crisului Repede), in scopul elaborarii unei Strategii de Dezvoltare Locala la nivel regional si depunerea documentatiei necesare pentru selectia Asociatiei Grupului de Actiune Locala zona Alesd-Valea Crisului Repede (Asociatia GAL zona Alesd-Valea Crisului Repede), prin Programul LEADER
HCL nr. 112 din 13.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Suncuius pentru anul fiscal 2020
HCL nr. 111 din 13.12.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2020-2021
HCL nr. 110 din 13.12.2019 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale in vederea dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 53140, in suprafata de 5770 mp, in 4 loturi, trecerea din domeniul public in domeniul domeniul privat al Comunei Suncuius a loturilor 1,2,3 si aprobarea intocmirii rapoartelor de evaluare si a procedurii de vanzare
HCL nr. 109 din 13.12.2019 privind aprobarea propunerii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2020
HCL nr. 108 din 13.12.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2020
HCL nr. 107 din 13.12.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 13.12.2019
HCL nr. 106 din 13.12.2019 privind aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 20.11.2019
HCL nr. 105 din 20.11.2019 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare Pod Balnaca, comuna Suncuius"
HCL nr. 104 din 20.11.2019 privind acordul de principiu pentru achizitionarea si trecerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, a unui teren extravilan din Balnaca Grosi, in suprafata de 603 mp, pentru cauza de utilitate publica
HCL nr. 103 din 20.11.2019 privind aprobare construire retea electrica
HCL nr. 102 din 20.11.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 6781/30.09.2019 pentru imobilul Magazin Balnaca Grosi, aflat in patrimoniul Comunei Suncuius, judetul Bihor si aprobarea vanzarii directe cu drept de preemptiune
HCL nr. 101 din 20.11.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei
HCL nr. 100 din 20.11.2019 privind aprobarea treccerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Suncuius a Magazinului Mixt din Balnaca Grosi, comuna Suncuius
HCL nr. 99 din 20.11.2019 privind aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 98 din 20.11.2019 privind aprobarea actualizarii Organigramei si a statului de functii in urma promovarii in grad profesional a unui functionar, a numirii si a mutarii cu caracter definitiv cu post dintr-un compartiment in altul din cadru UAT Suncuius
HCL nr. 97 din 20.11.2019 privind rectificare de buget
HCL nr. 96 din 20.11.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 20.11.2019
HCL nr. 95 din 20.11.2019 privind aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 16.10.2019
HCL nr. 94 din 20.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 93 din 16.10.2019 privind aprobarea devizului actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, judet Bihor"
HCL nr. 92 din 16.10.2019 privind aprobarea Comisiei si Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Suncuius
HCL nr. 91 din 16.10.2019 privind revocarea Hotararii nr. 64/07.08.2019 referitoare la aprobarea Contractului de Mandat a d-lui Matiu Sorin Danut pentru S.C. Apa-Canal Suncuius
HCL nr. 90 din 16.10.2019 privind aprobarea actualizarii statului de functii in urma promovarii in clasa a functionarului public din comportimentul agricol din cadru UAT Suncuius
HCL nr. 89 din 16.10.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 88 din 16.10.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 16.10.2019
HCL nr. 87 din 16.10.2019 privind aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 18.09.2019
HCL nr. 86 din 18.09.2019 privind asumarea pierderilor de apa din reteaua de distributie a apei pe Comuna Suncuius in procent de 35,3% pentru ultimele 12 luni
HCL nr. 85 din 18.09.2019 privind stabilirea pretului la materialul lemnos din pasunea Comunei Suncuius
HCL nr. 84 din 18.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Suncuius in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suncuius
HCL nr. 83 din 18.09.2019 privind diminuarea suprafetei concesionate de pasune
HCL nr. 82 din 18.09.2019 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 81/2 din CF 793 in suprafata de 154 mp si nr. topo 505/2 din CF nr. 551 in suprafata de 141 mp si aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 81 din 18.09.2019 privind aprobarea modelului de Acord, durata si modalitatea de recuperare a sumei suportate de catre autoritatea administratiei publice locale aferenta cotei proprietarilor beneficiari ai lucrarilor de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor din localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 80 din 18.09.2019 privind aprobarea ofertei de pret depusa de catre S.C. Empuria Brava SRL pentru lucrarile de crestere a calitatii arhitectural-ambientala a cladirilor din localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 79 din 18.09.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei Comunei Suncuius
HCL nr. 78 din 18.09.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 77 din 07.08.2019 privind sistarea indiviziunii pentru dl. Ungur Gheorghe din CF nr. 590 si imputernicirea de catre Consiliul Local a dl. primar la semnarea iesirii din indiviziune a terenului identificat cu nr. topo 292 a dl. Ungur Gheorghe
HCL nr. 76 din 18.09.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor si preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale la blocul nr. 417, strada Unirii, localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 75 din 18.09.2019 privind necesitatea transformarii gradinitei cu program normal in program prelungit si a infiintarii unei clase pe nivel de invatament profesional
HCL nr. 74 din 18.09.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 73 din 18.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 18.09.2019
HCL nr. 72 din 18.09.2019 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 07.08.2019
HCL nr. 71 din 07.08.2019 privind aprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor de pe domeniul public pentru anul 2019
HCL nr. 70 din 07.08.2019 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 356/1 din CF nr. 1322, in suprafata de 17.533 mp aflat in circuitul civil si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 69 din 07.08.2019 privind revocarea Hotararii nr. 74/30.10.2018 referitoare la aprobarea infiintarii a 3 numere cadastrale pentru imobilul cu nr. topo 356/1, in suprafata de 3595 mp, aflat in circuitul civil
HCL nr. 68 din 07.08.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 5444/02.08.2019 pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Comunei Suncuius, judet Bihor si actualizarea inventarului domeniului public al comunei
HCL nr. 67 din 07.08.2019 privind actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 66 din 07.08.2019 privind aprobarea caietului de sarcini si a modelului de contract in vederea atribuirii contractului de executie a lucrarilor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale la blocul nr. 433, strada Unirii, localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 65 din 07.08.2019 privind aprobarea persoanelor desemnate a efectua Controlul Financiar Preventiv, Controlul Financiar de Gestiune si Controlul Intern/Managerial pentru S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 65 din 07.08.2019 privind aprobarea persoanelor desemnate a efectua Controlul Financiar Preventiv, Controlul Financiar de Gestiune si Controlul Intern/Managerial pentru S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 64 din 07.08.2019 privind aprobarea Contractului de Mandat a d-lui Matiu Sorin Danut pentru ocuparea functiei de administrator a S.C. Apa-Canal Suncuius
HCL nr. 63 din 07.08.2019 privind aprobarea actualizarii statului de functii in urma promovarii in grad profesional si a ocuparii postului vacant contractual din cadru UAT Suncuius
HCL nr. 62 din 07.08.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 61 din 07.08.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 07.08.2019
HCL nr. 60 din 07.08.2019 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.06.2019
HCL nr. 59 din 07.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 58 din 28.06.2019 privind probarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Reabilitare Pod Balnaca, comuna Suncuius”
HCL nr. 57 din 28.06.2019 privind emiterea Avizului de Oportunitate pentru elaborare PUZ - construire spatiu comercial (bar-cafenea), localitatea Suncuius, judet Bihor, nr. cadastral 52872
HCL nr. 56 din 28.06.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor si preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale la blocul nr. 433, strada Unirii, localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 55 din 28.06.2019 privind aprobarea Avizului de Principiu in vederea constituirii taxei speciale pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor din Comuna Suncuius
HCL nr. 54 din 28.06.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 53 din 28.06.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.06.2019
HCL nr. 52 din 28.06.2019 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 16.04.2019
HCL nr. 51 din 12.06.2019 cu privire la infiintarea unui post de operator instalatii apa si canalizare in organigrama si stat de functii, post contractual pe locurile vacante
HCL nr. 50 din 12.06.2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2019 al Comunei Suncuius
HCL nr. 49 din 12.06.2019 privind prelungirea numirii pentru functia de administrator al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius SRL a d-lui Matiu Sorin Danut
HCL nr. 48 din 12.06.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 12.06.2019
HCL nr. 47 din 06.06.2019 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pe suprafata de 11225 mp pentru imobilul cu nr. topo 297 din CF nr. 27, in suprafata de 2215 si pentru imobilul cu nr. topo 2053/5 din CF nr. 1350, in suprafata de 9010 mp, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 46 din 06.06.2019 privind aprobarea insusirii inventarului anual al bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Suncuius la finele anului 2018
HCL nr. 45 din 06.06.2019 cu privire la aprobarea situatiilor financiare al unitatii administrativ teritoriale la data de 31.12.2018
HCL nr. 44 din 06.06.2019 cu privire la aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 43 din 06.06.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 42 din 16.04.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 41 din 16.04.2019 privind modificarea Actului constitutiv al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius, prin introducerea Codului CAEN 4221 - lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide si Cod CAEN 4322 - lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
HCL nr. 40 din 16.04.2019 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, prin Aparatul Tehnic al Asociatiei, in numele si pe seama Comunei Suncuius, sa incheie, alaturi de operatorii de salubritate, contracte/parteneriate cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OTR), pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului, care se regasesc in deseurile municipale
HCL nr. 39 din 16.04.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Documentul de Pozitie, cu scopul de a implementa si realiza proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Bihor”
HCL nr. 38 din 16.04.2019 privind avizarea documentatiei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea statiei de sortare/transfer din zona Alesd, operarea statiei de tratare mecano-biologica a deseurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona Alesd din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bihor
HCL nr. 37 din 16.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%
HCL nr. 36 din 16.04.2019 privind donatia unui numar de 2000 bucati de puieti din specia stejar rosu catre Asociatia Varful Runcului Suncuius
HCL nr. 35 din 16.04.2019 privind aprobarea sponsorizarii a 2000 bucati de puieti de stejar rosu de catre Directia Silvica Bihor, catre Primaria comunei Suncuius
HCL nr. 34 din 16.04.2019 privind infiintarea a 3 numere cadastrale pentru imobilul cu nr. topo 1094 Balnaca si aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 33 din 16.04.2019 privind infiintarea unui singur numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 2055 din CF nr. 2303, in suprafata de 4169 mp si pentru imobilul cu nr. topo 2053/9 din CF nr. 2297, in suprafata de 504 mp, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 32 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 31 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCl nr. 30 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 29.01.2019
HCL nr. 29 din 05.04.2019 privind aprobarea plafoanelor maxime lunare privind consumul de combustibil pentru masinile si utilajele din dotarea Primariei Suncuius si a Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 28 din 05.04.2019 cu privire la actualizarea propunerii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 27 din 05.04.2019 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 26 din 05.04.2019 privind aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Suncuius pe anul 2018
HCL nr. 25 din 05.04.2019 privind aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor Comunei Suncuius pe anul 2018
HCL nr. 24 din 05.04.2019 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 4206 Vad, in suprafata de 23514 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius, conform Planului de Situatie anexat
HCL nr. 23 din 05.04.2019 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul din Comuna Suncuius, sat Balnaca, nr. topo 1299/1, in suprafata de 503 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius, conform Planului de Situatie anexat
HCl nr. 22 din 05.04.2019 cu privire la modificarea in organigrama si stat de functii a mutarii definitive a unui post de consilier si infiintarea unui post contractual pe locurile vacante
HCL nr. 21 din 05.04.2019 privind revocarea art. 1 din HCL nr. 10/29.01.2019 cu privire la modificarea in statul de functii a functiei contractuale din sofer in inspector din compartimentul Situatii de Urgenta
HCl nr. 20 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea sumei de 130000 lei pentru sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in cadrul programului national de dezvoltare locala pentru investitia ”Reabilitare pod Balnaca, comuna Suncuius, judet Bihor”
HCl nr. 19 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 05.04.2019
HCl nr. 18 din 05.04. 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 17 din 13.03.2019 privind propunerea acordarii calificativului de evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Suncuius, pe anul 2018
HCL nr. 16 din 13.03.2019 cu privire la aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Reabilitare pod Balnaca, Comuna Suncuius”
HCL nr. 15 din 13.03.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 14 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2019-2020
HCL nr. 13 din 29.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Extindere cariera de argila Carmazan, cu scoatere definitiva din fond forestier national - etapizat, sat Zece Hotare, Comuna Suncuius, judet Bihor”
HCl nr. 12 din 29.01.2019 privind revocarea HCL nr. 91/14.12.2019 cu privire la aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius a unor suprafete de teren si intocmirea documentatiilor cadastrale aferente
HCl nr. 11 din 29.01.2019 privind actualizarea HCL nr. 6/26.06.2016 privind numarul si componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 10 din 29.01.2019 cu privire la modificarea in stat de functii a functiei unui contractual si modificarea coeficientului din HCL nr. 48/31.07.2017
HCL nr. 9 din 29.01.2019 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de colectare a deseurilor pe raza Comunei Suncuius in baza contractului de concesiune de servicii incheiat intre Primaria Comunei Suncuius si S.C. Salubri S.A.
HCL nr. 8 din 29.01.2019 privind aprobarea zonelor de actiune prioritara si a regulamentului de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor din Comuna Suncuius, judetul Bihor, in vederea realizarii lucrarilor de interventie cu privire la cresterea calitatii arhitectural-ambientale a anvelopei acestora
HCL nr. 7 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea devizului actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia ”Reabilitare DC 165 Balnaca-Valea Mare de Cris, comuna Suncuius”
HCL nr. 6 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea devizului actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru investitia ”Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, judet Bihor”
HCL nr. 5 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 4 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 3 din 29.01.2019 privind validarea unui mandat de consilier pe postul ramas vacant din Consiliul Local Suncuius
HCL nr. 2 din 29.01.2019 privind luarea la cunostinta a vacantarii unui post de consilier in urma prezentarii demisiei a d-lui Bodea Alexandru din Consiliul Local al Comunei Suncuius
HCL nr. 1 din 29.01.2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 94 din 14.12.2018 pentru insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HCL nr. 93 din 14.12.2018 cu privire la acordarea unui spatiu prin contract de comodat cu Asociatia "Les Amis du Petit Prince"
HCL nr. 92 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea propunerii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 91 din 14.12.2018 cu privire la trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius a unor suprafete de terenuri si intocmirea numerelor cadastrale aferente
HCL nr. 90 din 14.12.2018 privind aprobarea unui parteneriat intre Comuna Suncuius si Asociatia Pasarea in vederea obtinerii finantarii proiectului "Centru cultural-sportiv Pasarea-Suncuius"
HCL nr. 89 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea Organigramei si a Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 88 din 14.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Suncuius pentru anul fiscal 2019
HCL nr. 87 din 14.12.2018 cu privire la actualizarea Regulamentului privind autorizarea agentilor economici si aprobarea modelului de autorizatie de functionare
HCL nr. 86 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2019-2020
HCL nr5. 85 din 14.12.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 84 din 14.12.2018 privind aprobarea acordarii titlului de "Cetatean de Onoare" al Comunei Suncuius, domnului Guillot Alain Christian Marie
HCL nr. 83 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 82 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.11.2018
HCL nr. 81 din 28.11.2018 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul din CF 711 Suncuius, apartinand domeniului privat al Comunei Suncuius, conform planului de situatie anexat
HCL nr. 80 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2019, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul Comunei Suncuius
HCL nr. 79 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 78 din 28.11.2018 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Suncuius
HCL nr. 77 din 28.11.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 76 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.11.2018
HCL nr. 75 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.10.2018
HCL nr. 74 din 30.10.2018 privind aprobarea infiintarii a 3 numere cadastrale pentru imobilul cu nr. topo 356/1, in suprafata de 5395 mp, aflat in circuitul civil
HCL nr. 73 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, intretinerea si exploatarea zonelor de picnic situate in perimetrul Comunei Suncuius, administrate de Consiliul Local, Asociatia Varful Runcului, Asociatia Piatra Corbului, conform prevederilor Legii nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic
HCL nr. 72 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Suncuius"
HCL nr. 71 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea indemnizatiei pentru cuplurile care isi aniverseaza casatoria
HCL nr. 70 din 30.10.2018 cu privire la stabilirea pretului la materialul lemnos din pasunea Comunei Suncuius
HCL nr. 69 din 30.10.2018 privind emiterea Avizului de Oportunitate pentru elaborare "PUZ - Extindere cariera de argila Carmazan, cu scoatere definitiva din fond forestier national - etapizat, sat Zece Hotare, Comuna Suncuius, judetul Bihor"
HCL nr. 68 din 30.10.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 67 din 30.10.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.10.2018
HCL nr. 66 din 30.10.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.08.2018
HCL nr. 65 din 28.09.2018 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil din domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 64 din 28.09.2018 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul din topo 258/1, CF 711 Suncuius, apartinand domeniului privat al Comunei Suncuius, conform planului de situatie anexat
HCL nr. 63 din 28.09.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Suncuius in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Suncuius
HCL nr. 62 din 28.09.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 61 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.09.2018
HCL nr. 60 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.07.2018
HCL nr. 59 din 28.09.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 58 din 13.08.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere, aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea unor pajisti aflate in domeniul public al Comunei Suncuius, aprobarea pretului de pornire a licitatiei si a caietului de sarcini
HCL nr. 57 din 13.08.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 56 din 13.08.2018 aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 659/31.01.2018 incheiat intre Comuna Suncuius si SC Drumuri Bihor SA avand ca obiectiv "Reabilitare DC 165 Balnaca-Valea Mare de Cris"
HCL nr. 55 din 13.08.2018 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 4950/26.09.2008 incheiat intre Comuna Suncuius si SC Selina SRL avand ca obiectiv "Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, judetul Bihor"
HCL nr. 54 din 13.08.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 13.08.2018
HCL nr. 53 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea vanzarii unui imobil, reprezentand teren apartinand domeniului privat al Comunei Suncuius, situat in Comuna Suncuius
HCL nr. 52 din 30.07.2018 privind completarea HCL 86/22.12.2017 cu taxele de acces la Pestera Unguru Mare
HCL nr. 51 din 30.07.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune, aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea unor pajisti aflate in domeniul public al Comunei Suncuius, aprobarea pretului de pornire a licitatiei, a caietului de sarcini si adoptarea unei hotarari in acest sens
HCL nr. 50 din 30.07.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 49 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.07.2018
HCL nr. 48 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 15.06.2018
HCL nr. 47 din 06.07.2018 privind aprobarea Actualizarii Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Suncuius
HCL nr. 46 din 06.07.2018 privind aprobarea stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Suncuius de SC apa-Canal SRL Suncuius
HCL nr. 45 din 06.07.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 06.07.2018
HCL nr. 44 din 15.06.2018 pentru modificarea art. 1 si 3 din Hotararea nr. 22/29.03.2007 privind acordarea unor indemnizatii banesti, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie
HCL nr. 43 din 15.06.2018 privind aprobarea dezmembrarii unei parcele de teren, identificat cu CF 50361 Suncuius, din domeniul public al Comunei Suncuius
HCl nr. 42 din 15.06.2018 pentru aprobarea unui proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei concesionate si adoptarea unei hotarari in acest sens
HCL nr. 41 din 15.06.2018 cu privire la modificarea in organigrama si stat de functii a incetarii activitatii unor angajati contractuali si infiintarea unor posturi contractuale pe locurile vacante
HCL nr. 40 din 15.06.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 39 din 15.06.2018 privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise in vederea vanzarii apartamentului nr. 36, etaj 2, bloc 434, strada Unirii, aflat in domeniul privat al Comunei Suncuius, aprobarea Caietului de Sarcini si aprobarea pretului de pornire al licitatiei
HCL nr. 38 din 15.06.2018 privind prelungirea numirii pentru functia de administrator al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius SRL a d-lui Matiu Sorin Danut
HCL nr. 37 din 15.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodarire comunala a localitatilor comunei Suncuius
HCL nr. 36 din 15.06.2018 privind schimbarea denumirii ALEEA AUREL VLAICU in STRADA AUREL VLAICU din Suncuius
HCL nr. 35 din 15.06.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 34 din 15.06.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 15.06.2018
HCL nr. 33 din 15.06.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 15.06.2018
HCL nr. 32 din 09.05.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 31 din 09.05.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 09.05.2018
HCL nr. 30 din 09.05.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 29 din 27.04.2018 privind aprobarea acordului vecinilor pentru imprejmuire proprietate Gaje Aurel, sat Suncuius, strada Emil Racovita, nr. 78/A
HCL nr. 28 din 27.04.2018 privind stabilirea zonelor de picnic de pe teritoriul Comunei Suncuius
HCL nr. 27 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 27.04.2018
HCl nr. 26 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.03.2018
HCL nr. 25 din 28.03.2018 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2018 al Comunei Suncuius
HCL nr. 24 din 28.03.2018 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 23 din 28.03.2018 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local
HCL nr. 22 din 28.03.2018 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea unor pasuni din domeniul Comunei Suncuius
HCl nr. 21 din 28.03.2018 privind aprobarea contractului de concesiune de servicii nr. 3486/29.05.2017, incheiat cu SC Salubri SA Alesd
HCL nr. 20 din 28.03.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 19 din 28.03.2018 cu privire la probarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.03.2018
HCL nr. 18 din 28.03.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.03.2018
HCL nr. 17 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Cariera argila - Perimetrul Ciorlau” in sat Zece Hotare, nr. cadastral 50721, 50725, 50728, 50729, 50730, 50731, 50732, 50733 Suncuius
HCL nr. 16 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 15 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea Organigramei si a Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 14 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 09.03.2018
HCL nr. 13 din 02.02.2018 cu privire la darea in folosinta cu titlu gratuit a punctului de lucru imobil statie de epurare situata pe strada Horea nr. 265/D catre Societatea Comerciala Apa-Canal Suncuius SRL pe perioada nedeterminata
HCL nr. 12 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 11 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 02.02.2018
HCL nr. 10 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 26.01.2018
HCL nr. 9 din 02.02.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 8 din 26.01.2018 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare prestate de Primaria Comunei Suncuius
HCL nr. 7 din 26.01.2018 privind prelungirea numirii pentru functia de administrator al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius a d-lui Matiu Sorin Danut
HCL nr. 6 din 26.01.2018 privind activarea Cod Caen 3700 ca activitate secundara in cadrul Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 5 din 26.01.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 26.01.2018
HCL nr. 4 din 26.01.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 22.12.2017
HCL nr. 3 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea deficitului bugetar rezultat la 31.12.2017 a bugetului local sectiunea de functionare
HCL nr. 2 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea deficitului bugetar rezultat la 31.12.2017 a bugetului local sectiunea de dezvoltare
HCL nr. 1 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 05.01.2018