HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCALNr.     Descriere
Hotararea nr. 51 din 29.05.2023 privind insusirea si aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Suncuius pe anul 2022
Hotararea nr. 50 din 29.05.2023 privind aprobarea parteneriatului LEADER care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locala 2023-2027 al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Zona Alesd-Valea Crisului Repede (G.A.L. zona Alesd-Valea Crisul Repede)
Hotararea nr. 49 din 29.05.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 29.05.2023
Hotararea nr. 47 din 12.05.2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Dali si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii"Cresterea eficientei energetice pentru Scoala Zece Hotare, Comuna Suncuius "
Hotararea nr. 48 din 12.05.2023 privind emiterea unui Acord de Principiu in vederea unui schimb de teren in suprafata de 5404 mp, nr. topo 299/1 (putu 6 si 7 din incinta statiei de pompare din Suncuius) cu o suprafata de teren din nr. cadastral 53920, echivalent valoric, din sat Zece Hotare, zona Corn, aflata in domeniul privat al comunei.
Hotararea nr. 46 din 12.05.2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Dali si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii"Cresterea eficientei energetice pentru camin cultural, Comuna Suncuius "
Hotararea nr. 45 din 12.05.2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Dali si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii" Cresterea eficientei energetice pentru dispensar, Comuna Suncuius "
Hotararea nr. 44 din 12.05.2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Dali si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii " Cresterea eficientei energetice pentru vestiare, Comuna Suncuius"
Hotararea nr.43 din 12.05.2023 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici precum si a sumei reprezentand categorii de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru obiectivul de nvestitii "Modernizare DC 177, comuna Suncuius"
Hotararea nr. 42 din 12.05.2023 privind modificarea anexei la HCL 52/30.07.2018 cu taxele de acces la Pestera Unguru Mare
Hotararea nr. 41 din 12.05.2023 privind concesionarea unei suprafete de pasune de catre dl. Brindas Vasile
Hotararea nr. 40 din 12.05.2023 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 1868/27.03.2023 pentru teren intravilan in suprafata de 350 mp, nr. cadastral 52952, trecerea din domeniul public in domeniul privat si aprobarea demararii procedurii in vederea vanzarii lui
Hotararea nr. 39 din 12.05.2023 privind aprobarea infiintarii grupului de lucru pentru reglementarea asezarilor informale
Hotararea nr. 38 din 12.05.2023 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale si aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Suncuius al imobilului teren intraviloan in suprafata de 306 mp, situat in sat Balnaca (langa palincarie)
Hotararea nr. 37 din 12.05.2023 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale si aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Suncuius al imobilului teren intravilan in suprafata de 3550 mp, situat in sat Balnaca (langa palincarie)
Hotararea nr. 36 din 12.05.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 12.05.2023
Hotararea nr. 35 din 12.05.2023 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 17.03.2023
Hotararea nr. 34 din 12.05.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 33 din 25.04.2023 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale in Comuna Suncuius pentru anul 2024
Hotararea nr. 32 din 25.04.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 25.04.2023
Hotararea nr. 31 din 11.04.2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Comuna Suncuius la S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
Hotararea nr. 30 din 11.04.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 11.04.2023
Hotararea nr. 29 din 17.03.2023 privind aprobarea insusirii Raportului de Evaluare pentru apartamentul nr. 40 din bloc nr. 434 si demararea procedurii de vanzare a acestuia
Hotararea nr. 28 din 17.03.2023 privind acordarea unui spatiu prin Contract de Comodat, Postului de Politie Suncuius
Hotararea nr. 27 din 20.04.2023 privind aprobarea Programului Anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 26 din 17.03.2023 privind stabilirea taxei pentru inchirierea utilajelor din dotare
Hotararea nr. 25 din 17.03.2023 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 1280/06.03.2023 pentru teren in suprafata de 570 mp din nr. cadastral 53504 si aprobarea achizitionarii lui in vederea realizarii unui drum public de acces in zona Tarina
Hotararea nr. 24 din 17.03.2023 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 1279/06.03.2023 pentru teren in suprafata de 3100 mp din nr. cadastral 53839 si aprobarea demararii procedurii in vederea concesionarii lui
Hotararea nr. 23 din 17.03.2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2023 al Comunei Sunucuius
Hotararea nr. 22 din 17.03.2023 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 21 din 17.03.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribure a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul UAT Comuna Suncuius
Hotararea nr. 20 din 17.03.2023 privind rectificare de buget pentru anul 2023
Hotararea nr. 19 din 17.03.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 17.03.2023
Hotararea nr. 18 din 17.03.2023 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 03.02.2023
Hotararea nr. 17 din 20.02.2023 privind indreptarea erorii materiale la HCL nr. 88/27.09.2022, art. 2 privind punerea la dispozitie catre Consiliul Judetean Bihor a unei suprafete de teren de 117,47 ha, destinate combaterii speciilor invazive - feriga de camp, situata in sat Zece Hotare, comuna Suncuius, realizata in cadrul proiectului "Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crisul Repede - Padurea Craiului
Hotararea nr. 16 din 20.02.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 20.02.2023
Hotararea nr. 15 din 03.02.2023 privind diminuarea suprafetei de teren concesionate de dl. Rosianu Constantin din Contractul nr. 2836/26.04.2017
Hotararea nr. 14 din 03.02.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de la bugetul local al Comunei Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 13 din 03.02.2023 privind aprobarea modificarii statului de functii, a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 12 din 03.02.2023 privind aprobarea organizarii unor activitati cultural-artistice, educative, religioase pe parcursul anului 2023, in Comuna Suncuius
Hotararea nr. 11 din 03.02.2023 privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehicule si utilaje aflate in dotarea proprie a Comunei Suncuius, precum si la autoturismele proprietate personala a asistentului comunitar si mediatorului sanitar pentru deplasarile la persoanele vulnerabile
Hotararea nr. 10 din 03.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre UAT Suncuius si Centrul de recuperare SERAI, sediul in Alesd, judet Bihor
Hotararea nr. 9 din 03.02.2023 privind aprobarea unor masuri administrative in vederea asigurarii suportabilitatii pretului apei potabile/tarifului de canalizare de catre utilizatorii sistemului de alimentare cu apa si canalizare, ca urmare a ajustarii preturilor solicitate la ANRSC incepand cu data primirii Deciziei
Hotararea nr. 8 din 03.02.2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2023-2024
Hotararea nr. 7 din 03.02.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 6 din 03.02.2023 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2022
Hotararea nr. 5 din 03.02.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 03.02.2023
Hotararea nr. 4 din 03.02.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 3 din 26.01.2023 privind punerea la dispozitie catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate a terenului cu suprafata de 7433 mp, situat in localitatea Suncuius pentru realizarea unui obiectiv de infrastructura "Centru de management, cercetare si educatie ecologica" prin proiectul "Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crisului Repede - Padurea Craiului", finantat prin POIM Axa Prioritara 4
Hotararea nr. 2 din 26.01.2023 privind aprobarea amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Suncuius
Hotararea nr. 1 din 26.01.2023 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 26.01.2023
Hotararea nr. 131 din 20.12.2022 privind rectificare de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 130 din 20.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 20.12.2022
Hotararea nr. 129 din 14.12.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobil aflat in domeniul public - Remiza PSI si sediul tehnico-administrativ, in suprafata de 306 mp
Hotararea nr. 128 din 14.12.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobil aflat in domeniul public - drum (din Carmazan la Brazi), in suprafata de 17630 mp
Hotararea nr. 127 din 14.12.2022 privnd aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobil aflat in domeniul public - drum (din Corn la Carmazan), in suprafata de 46250 mp
Hotararea nr. 126 din 14.12.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobil aflat in domeniul public - drum (din curba Pralii la Corn), in suprafata de 91926 mp
Hotararea nr. 125 din 14.12.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobil- drum in Zece Hotare (din Carmazan la Marcesti), in suprafata de 6169 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 123 din 14.12.2022 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii functii publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 122 din 14.12.2022 privind insusirea Raportului de Evaluare si demararea procedurii pentru inchirierea garsonierei nr. 22 din bloc 446, aleea Traian Vuia, loc. Suncuius
Hotararea nr. 121 din 14.12.2022 privind aprobarea intocmirii Raportului de Evaluare in vederea concesionarii terenului identificat cu CF nr. 53839
Hotararea nr. 120 din 14.12.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al imobilului - teren in suprafata de 400 mp, Balnaca, insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii directe avand drept de preemptiune dl. Malai Teodor
Hotararea nr. 119 din 14.12.2022 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022
Hotararea nr. 118 din 14.12.2022 privind Acordul de Parteneriat al UAT Suncuius cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor
Hotararea nr. 117 din 14.12.2022 privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru anul 2023, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul Comunei Suncuius
Hotararea nr. 116 din 14.12.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Suncuius pentru anul fiscal 2023
Hotararea nr. 115 din 14.12.2022 privind aprobarea propunerii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 114 din 14.12.2022 privind rectificare de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 113 din 14.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2022
Hotararea nr. 112 din 14.12.2022 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 02.11.2022
Hotararea nr. 111 din 09.12.2022 privind participarea Comunei Suncuius la implementarea proiectului "VELO APUSENI - amenajare trasee cicloturistice in Muntii Apuseni, pe zona judetelor Bihor, Cluj si Alba" din cadrul Investitiei I.4 "Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel national" finantat din PNRR componenta 11 - turism si cultura
Hotararea nr. 110 din 09.12.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 09.12.2022
Hotararea nr. 109 din 02.11.2022 privind aprobarea acordarii unor sume pentru membrii ansamblului si instrumentistilor car eparticipa la diferite manifestari culturale
Hotararea nr. 108 din 02.11.2022 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale, aprobarea treceri in domeniul public al Comunei Suncuius si aprobarea intocmirii Raportului de Evaluare in vederea vanzarii direct avand drept de preemptiune dl. Malai Teodor pentru imobilul - teren intravilan in suprafata de 400 mp, situat in ast Balnaca
Hotararea nr. 107 din 02.11.2022 privind aprobarea actualizarii Devizului general al obiectivului de investitii "Reabilitare Pod Balnaca, Comuna Suncuius" in conformitate cu OUG 47/2022 si asigurarea surselor de finantare de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii mentionat
Hotararea nr. 106 din 02.11.2022 privind incheierea Acordului de colaborare dintre A.V. Selina gestionarul Fondului Cinegetic nr. 52 Balnaca si Consiliul Local al Comunei Suncuius din judetul Bihor
Hotararea nr. 105 din 02.11.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 9/25.02.2022
Hotararea nr. 104 din 02.11.2022 privind aprobarea cuantumului si numarul burselor ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Suncuius pentru anul scolar 2022-2023, semestrul I
Hotararea nr. 103 din 02.11.2022 privind aprobarea actualizarii domeniului privat al Comunei Suncuius, judetul Bihor
Hotararea nr. 102 din 02.11.2022 privind aprobarea actualizarii inventarului domeniului public al Comunei Suncuius, judertul Bihor
Hotararea nr. 101 din 02.11.2022 privind rectificare de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 100 din 02.11.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 02.11.2022
Hotararea nr. 99 din 02.11.2022 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 21.09.2022
Hotararea nr. 98 din 02.11.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 97 din 11.10.2022 priivnd aprobarea reasezarii terenului cu nr. cadastral 53757 in suprafata de 5767 mp, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 96 din 11.10.2022 privind atestarea bunurilor care apartin domeniulu public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 95 din 11.10.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea eficientei energetice pentru Scoala Zece-Hotare"
Hotararea nr. 94 din 11.10.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea eficientei energetice pentru Camin Cultural Suncuius"
Hotararea nr. 93 din 11.10.2022 privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Comuna Suncuius, Comuna Bratca, Comuna Vadu-Crisulu si Comuna Dobresti, pentru implementarea proiectului "Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0062 defileul Crisului Repede - Padurea Craiului"
Hotararea nr. 92 din 11.10.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 11.10.2022
Hotararea nr. 91 din 27.09.2022 privind rectificare de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 90 din 27.09.2022 privind amplasarea statiilor de reincarcare pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice la Dispensar Uman Suncuius"
Hotararea nr. 89 din 27.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Suncuius in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suncuius
Hotararea nr. 88 din 27.09.2022 privind aprobarea punerii la dispozitie catre Consiliul Judetean Bihor a unei suprafete de teren de 117,47 ha, destinate combaterii speciilor invazive - feriga de camp, situata in sat Zece Hotare, comuna Suncuius, realizata in cadrul proiectului "Implementare de masuri active de conservare pe teritoriulo sitului Natura 2000 ROSCI0062 defileul Crisul Repede - Padurea Craiului
Hotararea nr. 87 din 27.09.2022 privind aprobarea punerii la dispozitie catre Consiliul Judetean Bihor a terenului cu suprafata de 7433 mp, situat in loc. Suncuius, zona Pesterii Unguru Mare, pentru realizarea unui obiectiv de infrastructura "Centru de management, cercetare si educatie ecologica", arie naturala protejata, prin proiectul "Implementarea de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crisului Repede - Padurea Craiului
Hotararea nr. 86 din 27.09.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 27.09.2022
Hotararea nr. 85 din 21.09.2022 privind aprobarea majorarii cu 10% a salariului de incadrare pentru angajatii SC Apă-Canal Suncuius SRL
Hotararea nr. 84 din 21.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Modernizare DC 177, Comuna Suncuius”
Hotararea nr. 83 din 21.09.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 21.09.2022
Hotararea nr. 82 din 21.09.2022 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 24.06.2022
Hotararea nr. 81 din 09.09.2022 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, in proprietatea publica a UAT Suncuius, judet Bihor, in scopul dezvoltarii ”Centre comunitare integrate: program strategic de crestere a accesului populatiei vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate”
Hotararea nr. 80 din 09.09.2022 privind aprobarea schimbarii de destinatie a unei incaperi din Scoala cu cls. I-VIII din sat Zece Hotare, comuna Suncuius, in vederea amenajarii unui cabinet medical uman
Hotararea nr. 79 din 09.09.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 09.09.2022
Hotararea nr. 78 din 18.08.2022 privind aprobarea actualizarii valorii devizului general pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare Pod Balnaca, comuna Suncuius” in conformitate cu OUG nr. 47 din 2022 si asigurarea sumelor de finantare de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finalizeaza de la bugetul de stat PNDL pentru obiectivul de investitii mentionat
Hotararea nr. 77 din 25.08.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 25.08.2022
Hotararea nr. 76 din 18.08.2022 privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Suncuius in calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din localitatea Suncuius, judet Bihor
Hotararea nr. 75 din 18.08.2022 privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Suncuius in calitate de membru al comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din localitatea Suncuius, judet Bihor
Hotararea nr. 74 din 18.08.2022 privind rectificare de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 73 din 18.08.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 18.08.2022
Hotararea nr. 72 din 08.07.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat incheiat intre Consiliul Local Suncuius, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si Consiliul Judetean Bihor, in vedrea implementarii demasuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura 2000 RSCI0062 Defileul Crisul Repede - Padurea Craiului
Hotararea nr. 71 din 08.07.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 08.07.2022
Hotararea nr. 70 din 24.06.2022 privind aprobarea actualizarii planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
Hotararea nr. 69 din 24.06.2022 privind aprobarea Proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Eficientizarea energetica la vestiarele aferente vestiarului de sport din Comuna Suncuius"
Hotararea nr. 68 din 24.06.2022 privind aprobarea Conventiei de Colaborare dintre Asociatia Filantropia Oradea si Primaria Comunei Suncuius cu privire la proiectul "Centre comunitare integrate: program strategic de crestere a accesului populatiei vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate"
Hotararea nr. 67 din 24.06.2022 privind modificarea art. 1 HCL nr. 42/22.05.2009 privind actualizarea taxei pentru inchirierea terenului de fotbal in perioada de vara
Hotararea nr. 66 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul - Drum Local nr. 5A, in suprafata de 530 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 65 din 24.06.2022 privind insusirea Administratorului SC Apa-Canal Suncuius SRL, a d-lui Cseri Zoltan, stabilirea indemnizatiei lunare si a perioadei de administrare
Hotararea nr. 64 din 24.06.2022 privind aprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor de pe domeniul public pentru anul 2022
Hotararea nr. 63 din 24.06.2022 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022
Hotararea nr. 62 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul - teren Valea Cornului, in suprafata de 5480 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 61 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul - teren dinamitera, in suprafata de 5.430 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 60 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul - teren compresoare, in suprafata de 11.080 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 59 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in domeniul public al Comunei Suncuius, respectiv Drum Local nr. 4, in suprafata de 556 mp
Hotararea nr. 58 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in Anexa 85 - Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, respectiv la pozitia 44, strada Vasile Lucaciu - tronson 2, in suprafata de 2.558 mp
Hotararea nr. 57 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in domeniul public al Comunei Suncuius, respectiv Drum Local nr. 14 - tronson 2, in suprafata de 4.170 mp
Hotararea nr. 56 din 24.06.2022 privind infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul aflat in domeniul public al Comunei Suncuius, respectiv Drum Local nr. 14 - tronson 1, in suprafata de 8.503 mp
Hotararea nr. 55 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in domeniul public al COmunei Suncuius, respectiv Drum Local nr. 13 - tronson 1, in suprafata de 8.487 mp
Hotararea nr. 54 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in Anexa 85 - Inventarul Domeniului Public al COmunei Suncuius, respectiv la pozitia 44, strada Vasile Lucaciu - tronson 1, n suprafata de 13.302 mp
Hotararea nr. 53 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in Anexa 85 - Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, respectiv la pozitia 118, Valea Izbandis, in suprafata de 18065 mp
Hotararea nr. 52 din 24.06.2022 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral pentru imobilul aflat in domeniul public al Comunei Suncuius, respectiv Drum Local nr. 41, in suprafata de 22.898 mp
Hotararea nr. 51 din 24.06.2022 privind rectificare de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 50 din 24.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 24.06.2022
Hotararea nr. 49 din 24.06.2022 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 20.04.2022
Hotararea nr. 48 din 24.06.202 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 47 din 18.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea eficientei energetice la Dispensar Uman Suncuius"
Hotararea nr. 46 din 18.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata din 18.05.2022
Hotararea nr. 45 din 29.04.2022 privind predare catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investii "CNI SA", a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip construire "Sala de sport cu tribuna 180 locuri din sat Suncuius, judetul Bihor"
Hotararea nr. 44 din 29.04.2022 privind revocarea HCL nr. 35/20.04.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investii "CNI SA", a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip construire "Sala de sport cu tribuna 180 locuri din sat Suncuius, judetul Bihor"
Hotararea nr. 43 din 29.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local SUncuius din data de 29.04.2022
Hotararea nr. 42 din 26.04.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei Suncuius a suprafetei de 1481 mp, nr. cadastral 53722, aprobarea documentatiei cadastrale in vederea aplipirii terenului cu nr. cadastral53718 in suprafata de 4286 mp si terenului cu nr. cadastral 53722 in suprafata de 1481 mp, aflate in domeniul public al Comunei Suncuius si insusirea numarului cadastral 53757 in suprafata totala de 5767 mp, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 41 din 26.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 26.04.2022
Hotararea nr. 41 din 20.04.2022 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 30 mp in Piata Agroalimentara Suncuius
Hotararea nr. 39 din 20.04.2022 privind aprobarea criteriilor de evaluare pentru functia de administrator SC Apa-Canal Suncuius SRL si desemnarea membrilor comisiei de evaluare
Hotararea nr. 38 din 20.04.2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 37 din 20.04.2022 privind aprobarea realizarii la limita de proprietate, fara a afecta terenul vecin, a imprejmuirilor de teren, in Comuna Suncuius, judetul Bihor
Hotararea nr. 36 din 20.04.2022 privind stabilire zonelor pentru aplicarea Ghidului de construire in zonele de turism si agrement precum si in zonele de locuire cu potential turistic situate in Comuna Suncuius, judetul Bihor
Hotararea nr. 35 din 20.04.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ”CNI SA” a amplasamentulu si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect-tip - construire ”sala de sport tribuna 180 locuri din sat Suncuius, comuna Suncuius, judetul Bihor”
Hotararea nr. 34 din 20.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Suncuius” in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny
Hotararea nr. 33 din 20.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Bratca, Suncuius, Cadu-Crisului, Auseu si Magesti” in cadrul Programului National de iNvestitii Anghel Saligny
Hotararea nr. 32 din 20.04.2022 privind incheierea unui Acord de parteneriat intre autoritatile publice locale: Suncuius, Vadu-Crisului, Magesti, Auseu si Bratca in vederea depunerii unui proiect cu titlu "Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comunele Bratca, Suncuius, Vadu-Crisului, Auseu si Magesti" in cadrul Programului National de investitii Anghel Saligny
Hotararea nr. 31 din 20.04.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de la bugetul local al Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 30 din 20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Comunei Suncuius pentru perioada 2022-2027
Hotararea nr. 29 din 20.04.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare a Comunei Suncuius catre SC Apa-Canal Suncuius SRL
Hotararea nr. 28 din 20.04.2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2022 al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 27 din 20.04.2022 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 26 din 20.04.2022 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale in Comuna Suncuius pentru anul 2023
Hotararea nr. 25 din 20.04.2022 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 24 din 24.04.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Suncuius pentru anul 2021-2022, semestrul II
Hotararea nr. 23 din 20.04.2022 privind aprobarea rectificarii de buget pentru anul 2022
Hotararea nr. 22 din 20.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 20.04.2022
Hotararea nr. 21 din 20.04.2022 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 25.02.2022
Hotararea nr. 36 din 27.04.2007 privind aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius a suprafetei de teren de 1,67 ha situata in zona Ciunta
Hotararea nr. 39 din 03.06.2014 privind completarea HCL nr. 36/2007
Hotararea nr. 20 din 08.04.2022 privind aprobarea documentatiei cadastrale in vederea dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 53066, in suprafata de 22808 mp, in 3 loturi, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 19 din 08.04.2022 privind aprobarea documentatiei cadastrale in vederea dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 53300, in suprafata de 32383 mp, in 3 loturi, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 18 din 08.04.2022 privind aprobarea documentatiei cadastrale in vederea dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 53063, in suprafata de 4673 mp in 2 loturi, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 17 din 08.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 08.04.2022
Hotararea nr. 16 din 25.02.2022 privind insusirea si aprobarea Dispozitiilor nr. 358 din 15.12.2021 si nr. 368 din 23.12.2021 privind rectificarea de buget pentru anul 2021
Hotararea nr. 15 din 25.02.2022 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 62 din 22.10.2021 referitor la reprezentantii Consiliului Local Suncuius in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suncuius
Hotararea nr. 14 din 25.04.2021 privind aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2022 in domeniul administrarii si organizarii serviciilor sociale la nivelul compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Suncuius, precum si aprobarea Planului Local de actiune privind incluziunea minoritatii romilor din Comuna Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 13 din 25.02.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Suncuius, judetul Bihor, pentru perioada 2021-2027
Hotararea nr. 12 din 25.02.2022 privind insusirea si aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Suncuius pe anul 2021
Hotararea nr. 11 din 25.02.2022 privind emiterea unui aviz de principiu in vedrea inchirierii unor apartamente din bloc nr. 434, strada Unirii, localitatea Suncuius, aflate in Inventarul Domeniului Privat al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 10 din 25.02.2022 privind aprobarea situatiei financiare realizata pe anul 2021, bugetul pe anul 2022 si caietul de sarcini anexa nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii pentru Societatea Comerciala Apa-Canal Suncuius SRL
Hotararea nr, 9 din 25.02.2022 privind aprobarea depunerii documentatiei pentru obtinerea statutului de statiune turistica si a studiului de fundamentare aplicatie statiune de interes local
Hotararea nr. 8 din 25.02.2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2241 din 04.04.2017
Hotararea nr. 6 din 25.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 5 din 25.02.2022 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul 2022-2023
Hotararea nr. 4 din 25.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara dinn data de 25.02.2022
Hotararea nr. 3 din 25.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 2 din 10.02.2022 privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 54 din 14.09.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii "Modernizare drum comunal 177, Comuna Suncuius"
Hotararea nr. 1 din 10.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata din data de 10.02.2022
Hotararea nr. 89 din 09.12.2021 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Suncuius pentru anul scolar 2021-2022, semestrul I
Hotararea nr. 88 din 09.12.2021 privind reorganizarea compartimentului de asistenta sociala si mediator sanitar in compartimentul de asistenta sociala cu structura de personal aferenta conform legii, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala
Hotararea nr. 87 din 09.12.2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2810/26.04.2017
Hotararea nr. 86 din 09.12.2021 privind modificarea suprafetei din nr. topo 313 din HCL nr. 38/02.06.2021 din 645 mp in 2299 mp
Hotararea nr. 85 din 09.12.2021 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul - teren neproductiv, zona Ciunta, in suprafata de 36494 mp
Hotararea nr. 84 din 09.10.2021 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul - teren neproductiv, zona Ciunta, in suprafata de 4940 mp
Hotararea nr. 83 din 09.12.2021 privind aprobarea infiintarii a doua numere cadastrale pentru imobilul aflat in Anexa 85 - Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, respectiv la pozitia 13 - Drum Local nr. 15 - tronson 1 si tronson 2
Hotararea nr. 82 din 09.12.2021 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul aflat in Anexa 85 - Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, respectiv la pozitia 17 - Drum Local nr. 24 - tronson 1
Hotararea nr. 81 din 09.12.2021 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul aflat in Anexa 85 - Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, respectiv la pozitia 49 - strada Horea
Hotararea nr. 80 din 09.12.2021 privind aprobarea actualizarii inventarului domeniului public al Comunei Suncuius si adaugarea unui numar de 14 pozitii noi, conform documentatiilor cadastrale
Hotararea nr. 79 din 09.12.2021 privind acordul de parteneriat al UAT Suncuius cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor
Hotararea nr. 78 din 09.12.2021 privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru anul 2022 in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul Comunei Suncuius
Hotararea nr. 77 din 09.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Suncuius pentru anul fiscal 2022
Hotararea nr. 76 din 09.12.2021 privind aprobarea propunerii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2022
Hotararea nr. 75 din 09.12.2021 privind rectificare de buget pe anul 2021
Hotararea nr. 74 din 09.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 09.12.2021
Hotararea nr. 73 din 09.12.2021 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 22.10.2021
Hotararea nr. 72 din 05.11.2021 privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Suncuius in calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar
Hotararea nr. 71 din 05.11.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata din 05.11.2021
Hotararea nr. 70 din 22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind Regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei alocate pentru activitati nonprofit de interes local
Hotararea nr. 69 din 22.10.2021 privind modificarea conturului pentru imobilul - teren in suprafata de 83 mp, nr. cadastral 53544 aflat in domeniul privat al comunei privind schimbul de teren cu aceeasi suprafata de teren de 83 mp din imediata vecinatate cu nr. cadastral 50804
Hotararea nr. 68 din 22.10.2021 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021
Hotararea nr. 67 din 22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de finantare a cultelor din Comuna Suncuius
Hotararea nr. 66 din 22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor din bugetul Comunei Suncuius pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului
Hotararea nr. 65 din 22.10.2021 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii apartamentului nr. 2, bloc 432,strada Unirii, aflat in domeniul privat al comunei
Hotararea nr. 64 din 22.10.2021 privind aprobarea Statutului Comunei Suncuius, judetul Bihor
Hotararea nr. 63 din 22.10.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Suncuius
Hotararea nr. 62 din 22.10.2021 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suncuius
Hotararea nr. 61 din 22.10.2021 privind rectificare de buget pentru anul 2021
Hotararea nr. 60 din 22.10.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 22.10.2021
Hotararea nr. 59 din 22.10.2021 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 27.08.2021
Hotararea nr. 58 din 24.09.2021 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice pentru Scoala Zece Hotare"
Hotararea nr. 57 din 24.09.2021 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice pentru Camin Cultural Suncuius"
Hotararea nr. 56 din 24.09.2021 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari "Reabilitare Pod Balnaca" in functie de evolutia preturilor la materiale de constructii
Hotararea nr. 55 din 24.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata din 24.09.2021
Hotararea nr. 54 din 14.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind cheltuieli necesare realizarii obiectivului de investitii "Modernizare Drum Comunal 177" in lungime de 9500 ml
Hotararea nr. 53 din 14.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata din 14.09.2021
Hotararea nr. 52 din 27.08.2021 privind aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021
Hotararea nr. 51 din 27.08.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei a partamentului nr. 2, bloc 432, strada Unirii, aprobarea intocmirii raportului de evaluare si aprobarea vanzarii acestuia
Hotararea nr. 50 din 27.08.2021 privind insusirea Hotararii Consiliului Judetean nr. 116/31.05.2021 pentru aprobarea Ghidului de construire in zonele de turism si agrement precum si in zonele de locuire cu potential turistic situate in zona montana a judetului Bihor, in vedere identificarii zonelor din Comuna Suncuius
Hotararea nr. 49 din 27.08.2021 privind emiterea unui Acord in vederea executiei lucrarilor de amplasare aerian fibra optica
Hotararea nr. 48 din 27.08.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a terenului aflat in domeniul public al comunei, in suprafata de 2500 mp, situat in intravilanul Comunei Suncuius
Hotararea nr. 47 din 27.08.2021 privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2021
Hotararea nr. 46 din 27.08.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 27.08.2021
Hotararea nr. 45 din 27.08.2021 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 02.07.2021
Hotararea nr. 44 din 27.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 43 din 23.07.2021 privind aprobarea rectificarea de buget pe anul 2021
Hotararea nr. 42 din 23.07.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata din data 23.07.2021
Hotararea nr. 41 din 23.07.2021 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 02.07.2021
Hotararea nr. 40 din 02.07.2021 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru imobilul teren in suprafata de 2500 mp aflat in domeniul public al comunei si aprobarea organizarii licitatiei in vederea concesionarii lui
Hotararea nr. 39 din 02.07.2021 privind emiterea unui acord in vederea executiei lucrarilor de pozare linie fibra optica pe stalpi metalici de pe strada Unirii de la nr. 7I la nr. 7E
Hotararea nr. 38 din 02.07.2021 privind aprobarea infiintarii unui numar cadastral si trecerea in domeniul public al comunei, in urma renuntarii proprietarilor, pentru infiintarea unui drum public
Hotararea nr. 37 din 02.07.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Suncuius, categoria V5
Hotararea nr. 36 din 02.07.2021 privind aprobarea achizitionarii unei suprafete de teren de 570 mp pentru drum
Hotararea nr. 35 din 02.07.2021 privind prelungirea mandatului de administrator la S.C. Apa-Canal Suncuius
Hotararea nr. 34 din 02.07.2021 privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor pentru achizitia produselor oferite programului pentru scoli si derularea masurilor aferente acestora
Hotararea nr. 33 din 02.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea traficului pe pasarela pietonala care traverseaza raul Crisul Repede si asigura acces la zona de camping si la Pestera Vantului
Hotararea nr. 32 din 02.07.2021 privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul Agricol al comunei pentru trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Hotararea nr. 31 din 02.07.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 02.07.2021
Hotararea nr. 30 din 02.07.2021 aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 23.04.2021
Hotararea nr. 29 din 23.04.2021 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din Comuna Suncuius pentru anul scolar 2020-2021
Hotararea nr. 28 din 23.04.2021 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2774 din 25.04.2017
Hotararea nr. 27 din 23.04.2021 privind numirea unui consilier pentru supravegherea si coordonarea activitatii Societatii Apa-Canal Suncuius
Hotararea nr. 26 din 23.04.2021 privind aprobarea pretului pentru apa potabila din Comuna Suncuius
Hotararea nr. 25 din 23.04.2021 privind emiterea unui acord in vederea executiei lucrarilor de construire pentru LES MT intre LEA 20 KV Vad Bauxita Cornet si LEA 20 KV Suncuius Recea in vederea cresterii sigurantei in alimentarea cu energie electrica
Hotararea nr. 24 din 23.04.2021 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2021 al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 23 din 23.04.2021 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2021 al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 22 din 23.04.2021 privind aprobarea dezmembrarii in 2 loturi a terenului aflat in domeniul public al comunei, cu nr. cadastral 50771, in suprafata totala de 23445 mp si aprobarea trecerii lotului 1 in domeniul privat al comunei
Hotararea nr. 21 din 23.04.2021 privind insusirea declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate si aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale
Hotararea nr. 20 din 23.04.2021 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru imobilul apartament nr. 39 din bloc 437, aleea Traian Vuia, aflat in domeniul privat al comunei si aprobarea organizarii licitatiei in vederea vanzarii
Hotararea nr. 19 din 23.04.2021 privind insusirea Raportului de Evaluare pentru imobilul teren intravilan cu nr. cadastral 53299, in suprafat de 1750 mp, situat pe strada Unirii, nr. 7F, aflat in domeniul privat al comunei si aprobarea vanzarii directe avand drept de preemptiune dna Serban Florina
Hotararea nr. 18 din 23.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%
Hotararea nr. 17 din 23.04.2021 privind aprobarea proiectului de hotarare pentru bugetul pe anul 2021
Hotararea nr. 16 din 23.04.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 23.04.2021
Hotararea nr. 15 din 23.04.2021 aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara din data de 28.01.2021
Hotararea nr. 14 din 23.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 13 din 19.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare/extindere retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta si eficienta in operare in Comuna Suncuius, judetul Bihor"
Hotararea nr. 12 din 19.02.2021 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre autoritatile publice locale: Suncuius, Vadu-Crisului, Bratca, Magesti si Auseu, in vederea depunerii unui proiect cu titlul "Dezvoltare de retele inteligente de distributie a gazelor naturale pentru autoritatile publice locale: Suncuius, Vadu-Crisului, Bratca, Magesti si Auseu" in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naurale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
Hotararea nr. 11 din 19.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 19.02.2021
Hotararea nr. 10 din 28.01.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Suncuius, a unui teren in suprafata de 32,383 mp, nr. cadastral 53300, situat in incinta statiei de pompare si aprobarea incheierii unui contract de superficie in vederea demararii unui proiect de energie verde pe fonduri europene
Hotararea nr. 9 din 28.01.2021 privind rectificare de buget pe anul 2020
Hotararea nr. 8 din 28.01.2021 privind modificarea coeficientului din HCL nr. 48/31.07.2017 privind aprobarea coeficientilor de ierarhizare pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Suncuius, pentru stabilirea salariului de baza
Hotararea nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii Regulamentului privind Normele de gospodarire a Comunei Suncuius, judetul Bihor, aprobat prin HCL nr. 37/15.06.2018
Hotararea nr. 6 din 28.01.2021 privind validarea mandatului delegatului satesc al satului Balnaca Grosi, Comuna Suncuius
Hotararea nr. 5 din 28.01.2021 privind modificarea HCL nr. 39/12.07.2010 care stabileste indemnizatia de care beneficiaza voluntarul din serviciul de urgenta al Comunei Suncuius
Hotararea nr. 4 din 28.01.2021 privind modificarea HCL nr. 54/14.10.2010 care stabilesc taxele locale de utilizare a spatiilor din Piata Agroalimentara Suncuius si a HCL nr. 78/22.12.2016 privind taxele pentru folosirea platoului de la piata de langa terenul de fotbal
Hotararea nr. 3 din 28.01.2021 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2021-2022
Hotararea nr. 2 din 28.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.01.2021
Hotararea nr. 1 din 28.01.2021 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 18.12.2020
HCL nr. 2 din 09.01.2020 privind aprobarea deficitului bugetar rezultat la 31.12.2019 a bugetului local, sectiune dezvoltare
HCL nr. 1 din 09.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 09.01.2020
HCL nr. 121 din 21.12.2019 privind aprobarea rezilierii Contractului de Concesiune nr. 2500/13.04.2017 a d-lui Bulzan Teodor
HCL nr. 120 din 21.12.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 119 din 21.12.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 21.12.2019
HCL nr. 118 din 13.12.2019 privind aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2020, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul Comunei Suncuius
HCL nr. 117 din 13.12.2019 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de colectare a deseurilor pe raza Comunei Suncuius in baza Contractului de Concesiune de Servicii incheiat intre Primaria Comunei Suncuius si S.C. Salubri S.A.
HCL nr. 116 din 13.12.2019 privind aprobarea pretului diferentiat pentru apa potabila produsa si distribuita si apa epurata pentru Comuna Vadu Crisului la S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 115 din 13.12.2019 privind aprobarea pretului pentru apa epurata, pentru Comuna Suncuius la S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 114 din 13.12.2019 privind aprobarea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata potrivit art. 316 alin. 12 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 113 din 13.12.2019 privind aprobarea participarii Consiliului Local al Comunei Suncuius la infiintarea/functionarea Asociatiei Grupului de Actiune Locala zona Alesd-Valea Crisului Repede (Asociatia GAL zona Alesd-Valea Crisului Repede), in scopul elaborarii unei Strategii de Dezvoltare Locala la nivel regional si depunerea documentatiei necesare pentru selectia Asociatiei Grupului de Actiune Locala zona Alesd-Valea Crisului Repede (Asociatia GAL zona Alesd-Valea Crisului Repede), prin Programul LEADER
HCL nr. 112 din 13.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Suncuius pentru anul fiscal 2020
HCL nr. 111 din 13.12.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2020-2021
HCL nr. 110 din 13.12.2019 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale in vederea dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 53140, in suprafata de 5770 mp, in 4 loturi, trecerea din domeniul public in domeniul domeniul privat al Comunei Suncuius a loturilor 1,2,3 si aprobarea intocmirii rapoartelor de evaluare si a procedurii de vanzare
HCL nr. 109 din 13.12.2019 privind aprobarea propunerii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2020
HCL nr. 108 din 13.12.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2020
HCL nr. 107 din 13.12.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 13.12.2019
HCL nr. 106 din 13.12.2019 privind aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 20.11.2019
HCL nr. 105 din 20.11.2019 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitare Pod Balnaca, comuna Suncuius"
HCL nr. 104 din 20.11.2019 privind acordul de principiu pentru achizitionarea si trecerea in Inventarul Domeniului Public al Comunei Suncuius, a unui teren extravilan din Balnaca Grosi, in suprafata de 603 mp, pentru cauza de utilitate publica
HCL nr. 103 din 20.11.2019 privind aprobare construire retea electrica
HCL nr. 102 din 20.11.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 6781/30.09.2019 pentru imobilul Magazin Balnaca Grosi, aflat in patrimoniul Comunei Suncuius, judetul Bihor si aprobarea vanzarii directe cu drept de preemptiune
HCL nr. 101 din 20.11.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei
HCL nr. 100 din 20.11.2019 privind aprobarea treccerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Suncuius a Magazinului Mixt din Balnaca Grosi, comuna Suncuius
HCL nr. 99 din 20.11.2019 privind aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 98 din 20.11.2019 privind aprobarea actualizarii Organigramei si a statului de functii in urma promovarii in grad profesional a unui functionar, a numirii si a mutarii cu caracter definitiv cu post dintr-un compartiment in altul din cadru UAT Suncuius
HCL nr. 97 din 20.11.2019 privind rectificare de buget
HCL nr. 96 din 20.11.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 20.11.2019
HCL nr. 95 din 20.11.2019 privind aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 16.10.2019
HCL nr. 94 din 20.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 93 din 16.10.2019 privind aprobarea devizului actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, judet Bihor"
HCL nr. 92 din 16.10.2019 privind aprobarea Comisiei si Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Suncuius
HCL nr. 91 din 16.10.2019 privind revocarea Hotararii nr. 64/07.08.2019 referitoare la aprobarea Contractului de Mandat a d-lui Matiu Sorin Danut pentru S.C. Apa-Canal Suncuius
HCL nr. 90 din 16.10.2019 privind aprobarea actualizarii statului de functii in urma promovarii in clasa a functionarului public din comportimentul agricol din cadru UAT Suncuius
HCL nr. 89 din 16.10.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 88 din 16.10.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 16.10.2019
HCL nr. 87 din 16.10.2019 privind aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 18.09.2019
HCL nr. 86 din 18.09.2019 privind asumarea pierderilor de apa din reteaua de distributie a apei pe Comuna Suncuius in procent de 35,3% pentru ultimele 12 luni
HCL nr. 85 din 18.09.2019 privind stabilirea pretului la materialul lemnos din pasunea Comunei Suncuius
HCL nr. 84 din 18.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Suncuius in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic nr. 1 Suncuius
HCL nr. 83 din 18.09.2019 privind diminuarea suprafetei concesionate de pasune
HCL nr. 82 din 18.09.2019 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 81/2 din CF 793 in suprafata de 154 mp si nr. topo 505/2 din CF nr. 551 in suprafata de 141 mp si aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 81 din 18.09.2019 privind aprobarea modelului de Acord, durata si modalitatea de recuperare a sumei suportate de catre autoritatea administratiei publice locale aferenta cotei proprietarilor beneficiari ai lucrarilor de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor din localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 80 din 18.09.2019 privind aprobarea ofertei de pret depusa de catre S.C. Empuria Brava SRL pentru lucrarile de crestere a calitatii arhitectural-ambientala a cladirilor din localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 79 din 18.09.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei Comunei Suncuius
HCL nr. 78 din 18.09.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 77 din 07.08.2019 privind sistarea indiviziunii pentru dl. Ungur Gheorghe din CF nr. 590 si imputernicirea de catre Consiliul Local a dl. primar la semnarea iesirii din indiviziune a terenului identificat cu nr. topo 292 a dl. Ungur Gheorghe
HCL nr. 76 din 18.09.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor si preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale la blocul nr. 417, strada Unirii, localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 75 din 18.09.2019 privind necesitatea transformarii gradinitei cu program normal in program prelungit si a infiintarii unei clase pe nivel de invatament profesional
HCL nr. 74 din 18.09.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 73 din 18.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 18.09.2019
HCL nr. 72 din 18.09.2019 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 07.08.2019
HCL nr. 71 din 07.08.2019 privind aprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor de pe domeniul public pentru anul 2019
HCL nr. 70 din 07.08.2019 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 356/1 din CF nr. 1322, in suprafata de 17.533 mp aflat in circuitul civil si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 69 din 07.08.2019 privind revocarea Hotararii nr. 74/30.10.2018 referitoare la aprobarea infiintarii a 3 numere cadastrale pentru imobilul cu nr. topo 356/1, in suprafata de 3595 mp, aflat in circuitul civil
HCL nr. 68 din 07.08.2019 privind insusirea Raportului de Evaluare nr. 5444/02.08.2019 pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Comunei Suncuius, judet Bihor si actualizarea inventarului domeniului public al comunei
HCL nr. 67 din 07.08.2019 privind actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 66 din 07.08.2019 privind aprobarea caietului de sarcini si a modelului de contract in vederea atribuirii contractului de executie a lucrarilor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale la blocul nr. 433, strada Unirii, localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 65 din 07.08.2019 privind aprobarea persoanelor desemnate a efectua Controlul Financiar Preventiv, Controlul Financiar de Gestiune si Controlul Intern/Managerial pentru S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 65 din 07.08.2019 privind aprobarea persoanelor desemnate a efectua Controlul Financiar Preventiv, Controlul Financiar de Gestiune si Controlul Intern/Managerial pentru S.C. Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 64 din 07.08.2019 privind aprobarea Contractului de Mandat a d-lui Matiu Sorin Danut pentru ocuparea functiei de administrator a S.C. Apa-Canal Suncuius
HCL nr. 63 din 07.08.2019 privind aprobarea actualizarii statului de functii in urma promovarii in grad profesional si a ocuparii postului vacant contractual din cadru UAT Suncuius
HCL nr. 62 din 07.08.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 61 din 07.08.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 07.08.2019
HCL nr. 60 din 07.08.2019 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.06.2019
HCL nr. 59 din 07.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 58 din 28.06.2019 privind probarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Reabilitare Pod Balnaca, comuna Suncuius”
HCL nr. 57 din 28.06.2019 privind emiterea Avizului de Oportunitate pentru elaborare PUZ - construire spatiu comercial (bar-cafenea), localitatea Suncuius, judet Bihor, nr. cadastral 52872
HCL nr. 56 din 28.06.2019 privind aprobarea executarii lucrarilor si preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale la blocul nr. 433, strada Unirii, localitatea Suncuius, judet Bihor
HCL nr. 55 din 28.06.2019 privind aprobarea Avizului de Principiu in vederea constituirii taxei speciale pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor din Comuna Suncuius
HCL nr. 54 din 28.06.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 53 din 28.06.2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.06.2019
HCL nr. 52 din 28.06.2019 privind aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 16.04.2019
HCL nr. 51 din 12.06.2019 cu privire la infiintarea unui post de operator instalatii apa si canalizare in organigrama si stat de functii, post contractual pe locurile vacante
HCL nr. 50 din 12.06.2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2019 al Comunei Suncuius
HCL nr. 49 din 12.06.2019 privind prelungirea numirii pentru functia de administrator al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius SRL a d-lui Matiu Sorin Danut
HCL nr. 48 din 12.06.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 12.06.2019
HCL nr. 47 din 06.06.2019 privind aprobarea infiintarii unui singur numar cadastral pe suprafata de 11225 mp pentru imobilul cu nr. topo 297 din CF nr. 27, in suprafata de 2215 si pentru imobilul cu nr. topo 2053/5 din CF nr. 1350, in suprafata de 9010 mp, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 46 din 06.06.2019 privind aprobarea insusirii inventarului anual al bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Suncuius la finele anului 2018
HCL nr. 45 din 06.06.2019 cu privire la aprobarea situatiilor financiare al unitatii administrativ teritoriale la data de 31.12.2018
HCL nr. 44 din 06.06.2019 cu privire la aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 43 din 06.06.2019 privind rectificare de buget pe anul 2019
HCL nr. 42 din 16.04.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 41 din 16.04.2019 privind modificarea Actului constitutiv al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius, prin introducerea Codului CAEN 4221 - lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide si Cod CAEN 4322 - lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
HCL nr. 40 din 16.04.2019 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, prin Aparatul Tehnic al Asociatiei, in numele si pe seama Comunei Suncuius, sa incheie, alaturi de operatorii de salubritate, contracte/parteneriate cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (OTR), pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului, care se regasesc in deseurile municipale
HCL nr. 39 din 16.04.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Documentul de Pozitie, cu scopul de a implementa si realiza proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Bihor”
HCL nr. 38 din 16.04.2019 privind avizarea documentatiei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea statiei de sortare/transfer din zona Alesd, operarea statiei de tratare mecano-biologica a deseurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona Alesd din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bihor
HCL nr. 37 din 16.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%
HCL nr. 36 din 16.04.2019 privind donatia unui numar de 2000 bucati de puieti din specia stejar rosu catre Asociatia Varful Runcului Suncuius
HCL nr. 35 din 16.04.2019 privind aprobarea sponsorizarii a 2000 bucati de puieti de stejar rosu de catre Directia Silvica Bihor, catre Primaria comunei Suncuius
HCL nr. 34 din 16.04.2019 privind infiintarea a 3 numere cadastrale pentru imobilul cu nr. topo 1094 Balnaca si aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 33 din 16.04.2019 privind infiintarea unui singur numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 2055 din CF nr. 2303, in suprafata de 4169 mp si pentru imobilul cu nr. topo 2053/9 din CF nr. 2297, in suprafata de 504 mp, aflat in domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 32 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 31 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCl nr. 30 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 29.01.2019
HCL nr. 29 din 05.04.2019 privind aprobarea plafoanelor maxime lunare privind consumul de combustibil pentru masinile si utilajele din dotarea Primariei Suncuius si a Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 28 din 05.04.2019 cu privire la actualizarea propunerii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 27 din 05.04.2019 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 26 din 05.04.2019 privind aprobarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Suncuius pe anul 2018
HCL nr. 25 din 05.04.2019 privind aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor Comunei Suncuius pe anul 2018
HCL nr. 24 din 05.04.2019 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul cu nr. topo 4206 Vad, in suprafata de 23514 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius, conform Planului de Situatie anexat
HCL nr. 23 din 05.04.2019 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul din Comuna Suncuius, sat Balnaca, nr. topo 1299/1, in suprafata de 503 mp si trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius, conform Planului de Situatie anexat
HCl nr. 22 din 05.04.2019 cu privire la modificarea in organigrama si stat de functii a mutarii definitive a unui post de consilier si infiintarea unui post contractual pe locurile vacante
HCL nr. 21 din 05.04.2019 privind revocarea art. 1 din HCL nr. 10/29.01.2019 cu privire la modificarea in statul de functii a functiei contractuale din sofer in inspector din compartimentul Situatii de Urgenta
HCl nr. 20 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea sumei de 130000 lei pentru sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile in cadrul programului national de dezvoltare locala pentru investitia ”Reabilitare pod Balnaca, comuna Suncuius, judet Bihor”
HCl nr. 19 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 05.04.2019
HCl nr. 18 din 05.04. 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 17 din 13.03.2019 privind propunerea acordarii calificativului de evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Suncuius, pe anul 2018
HCL nr. 16 din 13.03.2019 cu privire la aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Reabilitare pod Balnaca, Comuna Suncuius”
HCL nr. 15 din 13.03.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 14 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2019-2020
HCL nr. 13 din 29.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Extindere cariera de argila Carmazan, cu scoatere definitiva din fond forestier national - etapizat, sat Zece Hotare, Comuna Suncuius, judet Bihor”
HCl nr. 12 din 29.01.2019 privind revocarea HCL nr. 91/14.12.2019 cu privire la aprobarea trecerii in domeniul public al Comunei Suncuius a unor suprafete de teren si intocmirea documentatiilor cadastrale aferente
HCl nr. 11 din 29.01.2019 privind actualizarea HCL nr. 6/26.06.2016 privind numarul si componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Suncuius
HCL nr. 10 din 29.01.2019 cu privire la modificarea in stat de functii a functiei unui contractual si modificarea coeficientului din HCL nr. 48/31.07.2017
HCL nr. 9 din 29.01.2019 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de colectare a deseurilor pe raza Comunei Suncuius in baza contractului de concesiune de servicii incheiat intre Primaria Comunei Suncuius si S.C. Salubri S.A.
HCL nr. 8 din 29.01.2019 privind aprobarea zonelor de actiune prioritara si a regulamentului de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor din Comuna Suncuius, judetul Bihor, in vederea realizarii lucrarilor de interventie cu privire la cresterea calitatii arhitectural-ambientale a anvelopei acestora
HCL nr. 7 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea devizului actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia ”Reabilitare DC 165 Balnaca-Valea Mare de Cris, comuna Suncuius”
HCL nr. 6 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea devizului actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru investitia ”Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, judet Bihor”
HCL nr. 5 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 4 din 29.01.2019 cu privire la aprobarea Procesului-Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 3 din 29.01.2019 privind validarea unui mandat de consilier pe postul ramas vacant din Consiliul Local Suncuius
HCL nr. 2 din 29.01.2019 privind luarea la cunostinta a vacantarii unui post de consilier in urma prezentarii demisiei a d-lui Bodea Alexandru din Consiliul Local al Comunei Suncuius
HCL nr. 1 din 29.01.2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 94 din 14.12.2018 pentru insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HCL nr. 93 din 14.12.2018 cu privire la acordarea unui spatiu prin contract de comodat cu Asociatia "Les Amis du Petit Prince"
HCL nr. 92 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea propunerii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 91 din 14.12.2018 cu privire la trecerea in domeniul public al Comunei Suncuius a unor suprafete de terenuri si intocmirea numerelor cadastrale aferente
HCL nr. 90 din 14.12.2018 privind aprobarea unui parteneriat intre Comuna Suncuius si Asociatia Pasarea in vederea obtinerii finantarii proiectului "Centru cultural-sportiv Pasarea-Suncuius"
HCL nr. 89 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea Organigramei si a Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2019
HCL nr. 88 din 14.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Suncuius pentru anul fiscal 2019
HCL nr. 87 din 14.12.2018 cu privire la actualizarea Regulamentului privind autorizarea agentilor economici si aprobarea modelului de autorizatie de functionare
HCL nr. 86 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Suncuius pentru anul scolar 2019-2020
HCL nr5. 85 din 14.12.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 84 din 14.12.2018 privind aprobarea acordarii titlului de "Cetatean de Onoare" al Comunei Suncuius, domnului Guillot Alain Christian Marie
HCL nr. 83 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 14.12.2018
HCL nr. 82 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.11.2018
HCL nr. 81 din 28.11.2018 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul din CF 711 Suncuius, apartinand domeniului privat al Comunei Suncuius, conform planului de situatie anexat
HCL nr. 80 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2019, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul Comunei Suncuius
HCL nr. 79 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 78 din 28.11.2018 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Suncuius
HCL nr. 77 din 28.11.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 76 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.11.2018
HCL nr. 75 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.10.2018
HCL nr. 74 din 30.10.2018 privind aprobarea infiintarii a 3 numere cadastrale pentru imobilul cu nr. topo 356/1, in suprafata de 5395 mp, aflat in circuitul civil
HCL nr. 73 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, intretinerea si exploatarea zonelor de picnic situate in perimetrul Comunei Suncuius, administrate de Consiliul Local, Asociatia Varful Runcului, Asociatia Piatra Corbului, conform prevederilor Legii nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic
HCL nr. 72 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Suncuius"
HCL nr. 71 din 30.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea indemnizatiei pentru cuplurile care isi aniverseaza casatoria
HCL nr. 70 din 30.10.2018 cu privire la stabilirea pretului la materialul lemnos din pasunea Comunei Suncuius
HCL nr. 69 din 30.10.2018 privind emiterea Avizului de Oportunitate pentru elaborare "PUZ - Extindere cariera de argila Carmazan, cu scoatere definitiva din fond forestier national - etapizat, sat Zece Hotare, Comuna Suncuius, judetul Bihor"
HCL nr. 68 din 30.10.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 67 din 30.10.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.10.2018
HCL nr. 66 din 30.10.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.08.2018
HCL nr. 65 din 28.09.2018 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil din domeniul public al Comunei Suncuius
HCL nr. 64 din 28.09.2018 cu privire la infiintarea unui numar cadastral pentru imobilul din topo 258/1, CF 711 Suncuius, apartinand domeniului privat al Comunei Suncuius, conform planului de situatie anexat
HCL nr. 63 din 28.09.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Suncuius in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Suncuius
HCL nr. 62 din 28.09.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 61 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.09.2018
HCL nr. 60 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.07.2018
HCL nr. 59 din 28.09.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 58 din 13.08.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere, aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea unor pajisti aflate in domeniul public al Comunei Suncuius, aprobarea pretului de pornire a licitatiei si a caietului de sarcini
HCL nr. 57 din 13.08.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 56 din 13.08.2018 aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 659/31.01.2018 incheiat intre Comuna Suncuius si SC Drumuri Bihor SA avand ca obiectiv "Reabilitare DC 165 Balnaca-Valea Mare de Cris"
HCL nr. 55 din 13.08.2018 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 4950/26.09.2008 incheiat intre Comuna Suncuius si SC Selina SRL avand ca obiectiv "Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, judetul Bihor"
HCL nr. 54 din 13.08.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 13.08.2018
HCL nr. 53 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea vanzarii unui imobil, reprezentand teren apartinand domeniului privat al Comunei Suncuius, situat in Comuna Suncuius
HCL nr. 52 din 30.07.2018 privind completarea HCL 86/22.12.2017 cu taxele de acces la Pestera Unguru Mare
HCL nr. 51 din 30.07.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune, aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea unor pajisti aflate in domeniul public al Comunei Suncuius, aprobarea pretului de pornire a licitatiei, a caietului de sarcini si adoptarea unei hotarari in acest sens
HCL nr. 50 din 30.07.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 49 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 30.07.2018
HCL nr. 48 din 30.07.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 15.06.2018
HCL nr. 47 din 06.07.2018 privind aprobarea Actualizarii Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Suncuius
HCL nr. 46 din 06.07.2018 privind aprobarea stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Suncuius de SC apa-Canal SRL Suncuius
HCL nr. 45 din 06.07.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 06.07.2018
HCL nr. 44 din 15.06.2018 pentru modificarea art. 1 si 3 din Hotararea nr. 22/29.03.2007 privind acordarea unor indemnizatii banesti, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie
HCL nr. 43 din 15.06.2018 privind aprobarea dezmembrarii unei parcele de teren, identificat cu CF 50361 Suncuius, din domeniul public al Comunei Suncuius
HCl nr. 42 din 15.06.2018 pentru aprobarea unui proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei concesionate si adoptarea unei hotarari in acest sens
HCL nr. 41 din 15.06.2018 cu privire la modificarea in organigrama si stat de functii a incetarii activitatii unor angajati contractuali si infiintarea unor posturi contractuale pe locurile vacante
HCL nr. 40 din 15.06.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 39 din 15.06.2018 privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise in vederea vanzarii apartamentului nr. 36, etaj 2, bloc 434, strada Unirii, aflat in domeniul privat al Comunei Suncuius, aprobarea Caietului de Sarcini si aprobarea pretului de pornire al licitatiei
HCL nr. 38 din 15.06.2018 privind prelungirea numirii pentru functia de administrator al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius SRL a d-lui Matiu Sorin Danut
HCL nr. 37 din 15.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodarire comunala a localitatilor comunei Suncuius
HCL nr. 36 din 15.06.2018 privind schimbarea denumirii ALEEA AUREL VLAICU in STRADA AUREL VLAICU din Suncuius
HCL nr. 35 din 15.06.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 34 din 15.06.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 15.06.2018
HCL nr. 33 din 15.06.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 15.06.2018
HCL nr. 32 din 09.05.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 31 din 09.05.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 09.05.2018
HCL nr. 30 din 09.05.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 29 din 27.04.2018 privind aprobarea acordului vecinilor pentru imprejmuire proprietate Gaje Aurel, sat Suncuius, strada Emil Racovita, nr. 78/A
HCL nr. 28 din 27.04.2018 privind stabilirea zonelor de picnic de pe teritoriul Comunei Suncuius
HCL nr. 27 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 27.04.2018
HCl nr. 26 din 27.04.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.03.2018
HCL nr. 25 din 28.03.2018 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2018 al Comunei Suncuius
HCL nr. 24 din 28.03.2018 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 23 din 28.03.2018 privind aprobarea planului anual de lucrari de interes local
HCL nr. 22 din 28.03.2018 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea unor pasuni din domeniul Comunei Suncuius
HCl nr. 21 din 28.03.2018 privind aprobarea contractului de concesiune de servicii nr. 3486/29.05.2017, incheiat cu SC Salubri SA Alesd
HCL nr. 20 din 28.03.2018 privind rectificare de buget pe anul 2018
HCL nr. 19 din 28.03.2018 cu privire la probarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.03.2018
HCL nr. 18 din 28.03.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 28.03.2018
HCL nr. 17 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Cariera argila - Perimetrul Ciorlau” in sat Zece Hotare, nr. cadastral 50721, 50725, 50728, 50729, 50730, 50731, 50732, 50733 Suncuius
HCL nr. 16 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 15 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea Organigramei si a Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 14 din 09.03.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 09.03.2018
HCL nr. 13 din 02.02.2018 cu privire la darea in folosinta cu titlu gratuit a punctului de lucru imobil statie de epurare situata pe strada Horea nr. 265/D catre Societatea Comerciala Apa-Canal Suncuius SRL pe perioada nedeterminata
HCL nr. 12 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Suncuius pentru anul 2018
HCL nr. 11 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 02.02.2018
HCL nr. 10 din 02.02.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 26.01.2018
HCL nr. 9 din 02.02.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr. 8 din 26.01.2018 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare prestate de Primaria Comunei Suncuius
HCL nr. 7 din 26.01.2018 privind prelungirea numirii pentru functia de administrator al Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius a d-lui Matiu Sorin Danut
HCL nr. 6 din 26.01.2018 privind activarea Cod Caen 3700 ca activitate secundara in cadrul Societatii Comerciale Apa-Canal Suncuius SRL
HCL nr. 5 din 26.01.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 26.01.2018
HCL nr. 4 din 26.01.2018 cu privire la aprobarea Procesului Verbal de la sedinta ordinara a Consiliului Local Suncuius din data de 22.12.2017
HCL nr. 3 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea deficitului bugetar rezultat la 31.12.2017 a bugetului local sectiunea de functionare
HCL nr. 2 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea deficitului bugetar rezultat la 31.12.2017 a bugetului local sectiunea de dezvoltare
HCL nr. 1 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea ordinii de zi pentru sedinta de indata a Consiliului Local Suncuius din data de 05.01.2018